کمیته دارت خوزستان

هدف ترویج دارت در استان و کشور

هدف ترویج دارت در استان و کشور

نویسندگان

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

اولین مسابقه از 4 مسابقه رنکینگ کشوری ( انتخابی تیم ملی ) در فصل 95 به

میزبانی استان اصفهان در شهر اصفهان روز جمعه 7 خرداد ماه سالجاری برگزار

 می شود.