کمیته دارت خوزستان

هدف ترویج دارت در استان و کشور

هدف ترویج دارت در استان و کشور

نویسندگان

۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

به مناسبت هفته دولت یکدوره مسابقه تیمی برگزار می گردد.

پس از یک هفته شور و هیجان در جشنواره ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی


به میزبانی همدان، با مشخص شدن تیم های برتر پرونده بخش پسران دانشگاه آزاد


 اسلامی بسته شد.

تیم دارت دانشگاه آزاد خوزستان که متشکل از بازیکنان با تجربه استان و تازه وارد بود

( علی نوری میسا، روح اله قادری، بهزاد جهانگیری، سجاد حاجی زاده) در

 مسابقات دارت جشنواره کشوری ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی کشور  که به 

میزبانی استان همدان که در تاریخ 95/05/21 در جریان بود با شکست همه رقبای 

خود از عنوان قهرمانی سال گذشته خود دفاع کرد.

یک دوره مسابقات دارت در دو رده آقایان و بانوان روز جمعه مورخ 15 مرداد ماه 

1395 به میزبانی هیئت دارت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار گردید.