کمیته دارت خوزستان

هدف ترویج دارت در استان و کشور

هدف ترویج دارت در استان و کشور

نویسندگان

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

دومین مرحله مسابقات قهرمانی دارت استان ( انتخابی تیم استان) در فصل 95

روزهای  15 و 16 مهرماه  در شهرهای اهواز و ماهشهر برگزار می گردد.


عکس های مرحله اول قهرمانی استان

اولین مسابقه از 4 مسابقه قهرمانی استان در فصل 95 با استقبال 37

بازیکن دارت انداز در بخش آقایان  در اهواز پایان یافت .